สถิติ/บริการ

6,716

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน131119.52%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด67310.02%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา5598.32%
ข้อมูลสถานศึกษา3755.58%
สรุป นร.รายชั้นเรียน3575.32%
รายงานบริหารงบประมาณ2453.65%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2253.35%
ผลสอบ O-Net2012.99%
คณะกรรมการ1832.72%
โครงการในโรงเรียน1682.50%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1362.03%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ1352.01%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1352.01%
ตารางจำแนก.เพศ1352.01%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1331.98%
บุคลากรเกษียณอายุ1241.85%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1171.74%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง1161.73%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1141.70%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา1101.64%
สถิติ/บริการ971.44%
แนวโน้ม จำนวน นร.931.38%
ภาพรวมระดับจังหวัด891.33%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา881.31%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ841.25%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง821.22%
ผลสอบ NT751.12%
นร.จำแนกตามความพิการ580.86%
นร.จำแนกตามอายุ580.86%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน570.85%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส510.76%
ผลสอบ RT500.74%
นร.จำแนกตามสัญชาติ400.60%
ตรวจผลการเรียน นร.380.57%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ380.57%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง290.43%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.290.43%
นร.จำแนกตามศาสนา280.42%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด270.40%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด270.40%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.24%