ทะเบียนโรงเรียน สพป.สมุทรสงคราม
บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก75010081
PERCODE 6 หลัก580067
กระทรวง 10 หลัก1075580067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นลำแพน
ชื่อ (อังกฤษ)Bantonlumpan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยี่สาร
อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์75110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์34749116
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์75010081.skm.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.273292
Longitude
99.8868976

26 KM.

นาง อมราพร คำน้อย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 256566 รร.
67 โครงการ DLTV 2557 โทรทัศน์ 6/กล่องรับสัญญาณ 638 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน