ทะเบียนโรงเรียน สพป.สมุทรสงคราม
วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก75010015
PERCODE 6 หลัก580013
กระทรวง 10 หลัก1075580013
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)Watnangpim School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางขันแตก
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์75000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์34769614
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์75010015.skm.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
13.4018515
Longitude
99.94780097

11.5 KM.

น.ส. บัณฑิตา สิทธิพงศากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 256566 รร.
67 โครงการ DLTV 2557 โทรทัศน์ 6/กล่องรับสัญญาณ 638 รร.
67 โครงการ DLTV 2562 Digital Life Box11 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน