สพป.สมุทรสงคราม. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทางหมายเหตุ
750100425800611075580061 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)#เลิกสถานศึกษา 28/04/25654ดอนมะโนราบางคนที75120xxกลุ่มสหมิตร34757918- 75010042.skm.go.th120028/04/2565
750100705800841075580084 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)#เลิกสถานศึกษา 21/10/25639บางช้างอัมพวา75110xxกลุ่มอัมพวา34751437[email protected] 75010070.skm.go.th9.713.426819299.965753621/10/2563
750100845800791075580079 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์#เลิกสถานศึกษา 21/10/25636วัดประดู่อัมพวา75110xxกลุ่มเบญจรัตน์034-765182[email protected] 75010084.skm.go.th18.813.3931784999.8749129721/10/2563