สพป.สมุทรสงคราม.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
750100015800341075580034 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)4คลองเขินเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลมทวน34771912[email protected] 75010001.skm.go.th6.313.4464736699.97821505
750100025800101075580010 วัดคลองโคน2คลองโคนเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มเบญจรัตน์034-710525[email protected] 75010002.skm.go.th18.213.33591499.966164
750100035800111075580011 วัดธรรมประสิทธิ์5คลองโคนเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มเบญจรัตน์034-764760[email protected] 75010003.skm.go.th20.313.32057499.944646
750100055800351075580035 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)3ท้ายหาดเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มเบญจรัตน์34767292[email protected] 75010005.skm.go.th7.613.40120599.975766
750100065800251075580025 บ้านคลองบางกก1นางตะเคียนเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มสหมิตร909935534- 75010006.skm.go.th12.413.5037032100.0410795
750100075800291075580029 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)6นางตะเคียนเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลาดใหญ่34764439 75010007.skm.go.th9.213.4831128100.023961
750100085800211075580021 วัดลาดเป้ง3นางตะเคียนเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลาดใหญ่34770660- 75010008.skm.go.th5.313.4537448100.0192152
750100095800011075580001 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)7บางแก้วเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มชายทะเล034-716101- 75010009.skm.go.th6.713.41689087100.0306322
750100105800041075580004 บ้านบางบ่อ5บางแก้วเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มชายทะเล034 769954[email protected] 75010010.skm.go.th9.713.4010208100.0337791
750100125800161075580016 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)6บางขันแตกเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มเบญจรัตน์34771314[email protected] 75010012.skm.go.th12.113.3661432999.95579172
750100135800141075580014 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)1บางขันแตกเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มเบญจรัตน์34762314[email protected] 75010013.skm.go.th9.513.40469299.96331
750100145800121075580012 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)4บางขันแตกเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มเบญจรัตน์34765767- 75010014.skm.go.th9.713.3914104499.94911111
750100155800131075580013 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
3บางขันแตกเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มเบญจรัตน์34769614 75010015.skm.go.th11.513.401851599.94780097
750100185800081075580008 วัดศรัทธาธรรม1บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มชายทะเล347625590 75010018.skm.go.th7.413.3778265299.99365772
750100195800061075580006 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)2บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มชายทะเล034-711806- 75010019.skm.go.th6.413.38647803100.0008135
750100205800031075580003 บ้านฉู่ฉี่4บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มชายทะเล34762902[email protected] 75010020.skm.go.th10.613.36429791100.0189526
750100215800311075580031 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)3บ้านปรกเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลมทวน34763736[email protected] 75010021.skm.go.th3.913.4341261299.99029582
750100225800321075580032 วัดจันทร์เจริญสุข10บ้านปรกเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลมทวน34751423[email protected] 75010022.skm.go.th6.713.4127078999.97036109
750100235800331075580033 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)6บ้านปรกเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลมทวน-[email protected] 75010023.skm.go.th513.4200119899.98145648
750100245800381075580038 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 705บ้านปรกเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลมทวน34763772[email protected] 75010024.skm.go.th6.113.4281482799.97594414
750100255800201075580020 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)2คลองเขินเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลมทวน34756205[email protected] 75010025.skm.go.th3.313.43216171100.0019296
750100275800171075580017 เมืองสมุทรสงคราม0แม่กลองเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลมทวน34711170 75010027.skm.go.th2.213.4173011100.006001
750100285800301075580030 อนุบาลสมุทรสงคราม0แม่กลองเมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มชายทะเล34711016[email protected] 75010028.skm.go.th2.613.40869856100.002234
750100295800281075580028 บ้านลาดใหญ่สามัคคี8ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลาดใหญ่034-764440[email protected] 75010029.skm.go.th10.913.4813201100.0441836
750100305800181075580018 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)4ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลาดใหญ่34756254- 75010030.skm.go.th3.813.44224841100.0129865
750100315800191075580019 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)1ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลมทวน34716158[email protected] 75010031.skm.go.th2.713.419821799.9968966
750100325800231075580023 วัดสวนแก้ว3ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลาดใหญ่34756009[email protected] 75010032.skm.go.th213.4302528100.0068769
750100335800241075580024 บ้านเขตเมือง10ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลาดใหญ่34700247 75010033.skm.go.th7.613.4653457100.0625797
750100345800261075580026 บ้านตะวันจาก9ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลาดใหญ่34764442 75010034.skm.go.th7.113.45806224100.0389708
750100355800271075580027 บ้านลาดใหญ่5ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มลาดใหญ่34756573[email protected] 75010035.skm.go.th4.713.44636532100.0365799
750100375800071075580007 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)2แหลมใหญ่เมืองสมุทรสงคราม75000กลุ่มชายทะเล34771169[email protected] 75010037.skm.go.th9.413.3761575699.98811703
750100385800411075580041 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)6กระดังงาบางคนที75120กลุ่มบางคนที34761763- 75010038.skm.go.th13.613.461453999.94555
750100395800461075580046 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)11กระดังงาบางคนที75120กลุ่มสหมิตร34762174 75010039.skm.go.th14.513.4711545499.95592026
750100415800591075580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)4จอมปลวกบางคนที75120กลุ่มสหมิตร034-703543[email protected] 75010041.skm.go.th15.313.4833229299.966621
750100435800631075580063 ศาลจ้าวอาม้า6ดอนมะโนราบางคนที75120กลุ่มสหมิตร34769409[email protected] 75010043.skm.go.th12.413.4898403599.99578395
750100445800571075580057 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)5ดอนมะโนราบางคนที75120กลุ่มสหมิตร34769378- 75010044.skm.go.th13.713.5023502100.0004704
750100465800471075580047 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)4บางกุ้งบางคนที75120กลุ่มบางคนที34702820 75010046.skm.go.th13.213.4522699.9399183
750100495800511075580051 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)3บางคนทีบางคนที75120กลุ่มสหมิตร034-757443 75010049.skm.go.th15.313.4911609799.9444785
750100505800501075580050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)5บางนกแขวกบางคนที75120กลุ่มบางคนที34703052- 75010050.skm.go.th18.813.5023544799.92758141
750100535800401075580040 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)4บางพรมบางคนที75120กลุ่มสหมิตร34761770 75010053.skm.go.th12.613.447327599.9521611
750100545800491075580049 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)3บางยี่รงค์บางคนที75120กลุ่มบางคนที34757290 75010054.skm.go.th20.613.483925899.9028754
750100555800551075580055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)7บางยี่รงค์บางคนที75120กลุ่มบางคนที34702827- 75010055.skm.go.th17.413.483549299.9287539
750100565800521075580052 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)6บางสะแกบางคนที75120กลุ่มบางคนที34757032 75010056.skm.go.th15.813.4474864699.91705804
750100575800531075580053 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)2บ้านปราโมทย์บางคนที75120กลุ่มบางคนที34768282[email protected] 75010057.skm.go.th21.413.465682699.8920836
750100635800741075580074 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)6แควอ้อมอัมพวา75110กลุ่มบางคนที34702130 75010063.skm.go.th11.813.43921299.943234
750100655800871075580087 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)1ท่าคาอัมพวา75110กลุ่มสหมิตร34753736 75010065.skm.go.th9.213.471209399.9855128
750100665800891075580089 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)4ท่าคาอัมพวา75110กลุ่มสหมิตร34766219- 75010066.skm.go.th9.213.47841799.996326
750100675800911075580091 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)1บางแคอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34702000[email protected] 75010067.skm.go.th11.613.4232543399.94009222
750100685800941075580094 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)6บางแคอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34772613- 75010068.skm.go.th1313.423496999.9273896
750100695800831075580083 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)7บางแคอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34777608[email protected] 75010069.skm.go.th15.713.397184199.9035454
750100735800931075580093 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)4บางนางลี่อัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34772539- 75010073.skm.go.th12.813.41373899.9215324
750100745800681075580068 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
2ปลายโพงพางอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34765813 75010074.skm.go.th11.713.38918299.937971
750100755800691075580069 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง8ปลายโพงพางอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34753610[email protected] 75010075.skm.go.th16.313.379017899.89490148
750100765800701075580070 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)4ปลายโพงพางอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34732706 75010076.skm.go.th12.613.394857399.9255951
750100775800651075580065 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)7ปลายโพงพางอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34753912[email protected] 75010077.skm.go.th12.713.389705499.9235471
750100785800781075580078 บ้านคลองสมบูรณ์5แพรกหนามแดงอัมพวา75110กลุ่มเบญจรัตน์34772034[email protected] 75010078.skm.go.th17.913.347065899.9054186
750100795800811075580081 บ้านแพรกหนามแดง4แพรกหนามแดงอัมพวา75110กลุ่มเบญจรัตน์34772051 75010079.skm.go.th21.913.33636799.86644278
750100815800671075580067 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
3ยี่สารอัมพวา75110กลุ่มเบญจรัตน์34749116[email protected] 75010081.skm.go.th2613.27329299.8868976
750100825800661075580066 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)4ยี่สารอัมพวา75110กลุ่มเบญจรัตน์34756462[email protected] 75010082.skm.go.th1413.356028499.9327127
750100835800641075580064 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)1ยี่สารอัมพวา75110กลุ่มเบญจรัตน์34763137[email protected] 75010083.skm.go.th2213.3007514799.90207238
750100855800801075580080 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)9วัดประดู่อัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34765182 75010085.skm.go.th19.613.378893699.8695235
750100865800751075580075 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ2วัดประดู่อัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34772204 75010086.skm.go.th18.913.4256341599.89126021
750100885800921075580092 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)3สวนหลวงอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34751499 75010088.skm.go.th8.813.4167814499.95684485
750100895800951075580095 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)14สวนหลวงอัมพวา75110กลุ่มอัมพวา34765810[email protected] 75010089.skm.go.th12.613.4107761999.92832053
750100925800731075580073 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)7เหมืองใหม่อัมพวา75110กลุ่มบางคนที34757127 75010092.skm.go.th15.513.443768199.91626729
750100935800711075580071 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)10เหมืองใหม่อัมพวา75110กลุ่มบางคนที34735024[email protected] 75010093.skm.go.th19.213.4470967699.89263178