ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)


ปีการศึกษาการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องรวม2ด้าน
2561 78.58 (ดีมาก) 77.49 (ดีมาก) 78.03 (ดีมาก)
2562 78.44 (ดีมาก) -0.14 78.29 (ดีมาก) 0.80 78.37 (ดีมาก) 0.34
2563 78.42 (ดีมาก) -0.02 73.11 (ดี) -5.18 75.77 (ดีมาก) -2.60
2564 64.15 (ดี) -14.27 71.15 (ดี) -1.96 67.63 (ดี) -8.14
2565 81.25 (ดีมาก) 17.10 76.01 (ดีมาก) 4.86 78.63 (ดีมาก) 11.00
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT