แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามคลองเขิน--181191171131201121161251151141161185111-12131-1516---3-3-13-3-18%
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามคลองโคน--4191915181516161------528--441-34-1-+1--4--
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามคลองโคน--1612019191711118161------8681-671-56--+1+1-7117%
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามท้ายหาด--16112114121191111131121------10881-891-67--+2+2-9229%
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียน51911611615114111112111115115171136121-13141-1516---2-2-14-2-12%
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามนางตะเคียน--121121111241171131121201------12181-10111-89--+2+2-11223%
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียน--101121131161261371251321441421441301111119211-2122-+1-2-1120-2-9%
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามบางแก้ว--12112114181101211191291211281171191112-19211-1516+1-+4+5-21532%
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามบางแก้ว--11131818161101101101------668--441-45-1---1-4-1-20%
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตก--41711216161916161------568--441-34-1-+1--4--
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตก--81818161817114161------6581-451-45-----5--
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตก--231261261261311361421331------24381-10111-1213---2-2-11-2-15%
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามบางขันแตก----11113111211111------107--111-12-1---1-1-1-50%
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็ง--30117136122114191121121151101111188111-13141-1516---2-2-14-2-12%
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็ง--171261301231221151231201------17681-9101-1011---1-1-10-1-9%
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็ง--611011118171617171------6281-451-45-----5--
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรก--1411611611311519191111------10381-671-67-----7--
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามบ้านปรก--315111111161716131------528--441-34-1-+1--4--
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรก--19120112117116191191241------13681-891-910---1-1-9-1-10%
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามบ้านปรก--8171911216171101111------708----1-45-1--4-5---5-100%
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามคลองเขิน--1418117116111171141201------10781-671-67-----7--
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลอง--8431274134416842035187520451965------1,30335135155135357---2-2154-3-5%
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลอง--12041194172518251855167418951785------1,31237135155135559---4-4-55-4-6%
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--101151151101121201191101171221191169111-12131-1415---2-2112-3-20%
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--71911315151316151------538--331-34-1---1-3-1-25%
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--81611419121919161------6381-231-45---2-2-3-2-40%
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--619161111711317121------6181-451-45-----5--
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--121281161111171131131101------12081-891-67--+2+218115%
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--121191201261171161191141------14381-891-910---1-1-9-1-10%
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--917114111115110181141------8881-561-56-----6--
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามแหลมใหญ่--261281141241161161201171161101181205111-13141-1516---2-2-14-2-12%
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกระดังงา--91111171101191151161201------11781-891-67--+2+2-9229%
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกระดังงา--9113112161131151101111------8981-561-56-----6--
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีจอมปลวก--81131131201131191251171161201161180111-13141-1516---2-2-14-2-12%
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีดอนมะโนรา3121515151713171101------4791-341-34-----4--
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีดอนมะโนรา--101131121131181231131291241141181187111-12131-1516---3-3112-4-25%
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีบางกุ้ง--121111111614151131201------8281-671-56--+1+1-7117%
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีบางคนที--8161917191818181------638--441-45-1---113-2-40%
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีบางนกแขวก--41618181317110161------5281-451-34--+1+1-5125%
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีบางพรม--191131101151131161201221------12881-891-910---1-1-9-1-10%
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีบางยี่รงค์--8191215121613131------388--331-23-1-+1--3--
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีบางยี่รงค์413131112131516121------299--221-23-1---1-2-1-33%
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีบางสะแก--4141612151519131------3881-451-23--+2+2-5267%
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีบ้านปราโมทย์--16117112115113171161211------11781-671-67-----7--
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวาแควอ้อม--7151619121514191------4781-451-34--+1+1-5125%
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวาท่าคา--341361381241471381331471------29781-14151-1516---1-1-15-1-6%
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวาท่าคา----11--1121114151------146--221-12-1-+1--2--
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวาบางแค--5151413161415171------398--221-23-1---1-2-1-33%
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวาบางแค--114161715111417111811015411--661-34-1-+3+2-6250%
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวาบางแค--141151181151161201131131161181101168111-12131-1415---2-2-13-2-13%
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวาบางนางลี่--4110171111515191101------618--441-45-1---1-4-1-20%
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวาปลายโพงพาง--------2121313141------145--331-12-1-+2+1-3150%
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวาปลายโพงพาง--261161261171181171221201------1628--10101-910-1-+1--10--
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวาปลายโพงพาง--402452391491431562481431------36311111719111921---2-2-19-2-9%
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวาปลายโพงพาง7111111112119171121141141101111151143121-14151-1516---1-1-15-1-6%
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวาแพรกหนามแดง--6171718111191111171151221161129111-12131-1415---2-2-13-2-13%
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวาแพรกหนามแดง819113171101111414161------7291-451-45-----5--
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวายี่สาร------------211111------43--111-12-1---1-1-1-50%
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวายี่สาร2181815191818110110120116115111912--661-67-1---1-6-1-14%
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวายี่สาร--1115191619171111121------7081-561-45--+1+1-6120%
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวาวัดประดู่--41916171617110111112181618611--991-56-1-+4+3-9350%
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวาวัดประดู่--181251181171231231131201------15781-10111-910--+1+1-11110%
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวาสวนหลวง--3161313151616171------3981-451-23--+2+2-5267%
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวาสวนหลวง--7171914141317181------498--441-34-1-+1--4--
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวาเหมืองใหม่714151518141617171------5391-451-34--+1+1-5125%
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวาเหมืองใหม่--1131214131312141------228--221-23-1---1-2-1-33%
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT