ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามคลองเขินกลุ่มลมทวน31114
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามคลองโคนกลุ่มเบญจรัตน์235
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามคลองโคนกลุ่มเบญจรัตน์167
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามท้ายหาดกลุ่มเบญจรัตน์279
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มสหมิตร41115
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มลาดใหญ่3811
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มลาดใหญ่61622
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามบางแก้วกลุ่มชายทะเล61622
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามบางแก้วกลุ่มชายทะเล224
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์134
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์167
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์21012
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์011
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล31114
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล4812
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล235
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน459
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน055
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน189
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน000
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามคลองเขินกลุ่มลมทวน077
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลองกลุ่มลมทวน84856
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลองกลุ่มชายทะเล104555
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่31114
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่123
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลมทวน134
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่246
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่5510
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่01010
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่077
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามแหลมใหญ่กลุ่มชายทะเล21315
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกระดังงากลุ่มบางคนที189
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกระดังงากลุ่มสหมิตร257
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีจอมปลวกกลุ่มสหมิตร31215
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีดอนมะโนรากลุ่มสหมิตร055
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีดอนมะโนรากลุ่มสหมิตร31013
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีบางกุ้งกลุ่มบางคนที268
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีบางคนทีกลุ่มสหมิตร044
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีบางนกแขวกกลุ่มบางคนที257
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีบางพรมกลุ่มสหมิตร279
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีบางยี่รงค์กลุ่มบางคนที033
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีบางยี่รงค์กลุ่มบางคนที022
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีบางสะแกกลุ่มบางคนที325
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีบ้านปราโมทย์กลุ่มบางคนที268
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวาแควอ้อมกลุ่มบางคนที156
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวาท่าคากลุ่มสหมิตร21416
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวาท่าคากลุ่มสหมิตร022
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา044
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา257
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา51015
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวาบางนางลี่กลุ่มอัมพวา235
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา123
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา1910
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา31720
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา7815
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวาแพรกหนามแดงกลุ่มเบญจรัตน์41014
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวาแพรกหนามแดงกลุ่มเบญจรัตน์246
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์011
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์437
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์246
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวาวัดประดู่กลุ่มอัมพวา4711
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวาวัดประดู่กลุ่มอัมพวา11011
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวาสวนหลวงกลุ่มอัมพวา066
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวาสวนหลวงกลุ่มอัมพวา044
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวาเหมืองใหม่กลุ่มบางคนที145
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวาเหมืองใหม่กลุ่มบางคนที022
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT