ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษชำนาญการปฏิบัติการปฏิบัติงานชำนาญงานอาวุโสไม่มีวิทยฐานะรวม
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามคลองเขินกลุ่มลมทวน00460000414
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามคลองโคนกลุ่มเบญจรัตน์0000000055
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามคลองโคนกลุ่มเบญจรัตน์0030000047
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามท้ายหาดกลุ่มเบญจรัตน์0031000059
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มสหมิตร003100001115
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มลาดใหญ่00220000711
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียนกลุ่มลาดใหญ่002700001322
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามบางแก้วกลุ่มชายทะเล002500001522
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามบางแก้วกลุ่มชายทะเล0010000034
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์0000000044
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์0011000057
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์00210000912
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามบางขันแตกกลุ่มเบญจรัตน์0000000011
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล00240000814
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล00240000612
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็งกลุ่มชายทะเล0002000035
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน0012000069
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน0010000045
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน0026000019
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามบ้านปรกกลุ่มลมทวน0000000000
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามคลองเขินกลุ่มลมทวน0051000017
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลองกลุ่มลมทวน0072900002056
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลองกลุ่มชายทะเล00121900002455
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่001200001114
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่0010000023
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลมทวน0011000024
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่0031000026
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่00210000710
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่00120000710
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่กลุ่มลาดใหญ่0011000057
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามแหลมใหญ่กลุ่มชายทะเล001200001215
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกระดังงากลุ่มบางคนที0040000059
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกระดังงากลุ่มสหมิตร0011000057
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีจอมปลวกกลุ่มสหมิตร00340000815
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีดอนมะโนรากลุ่มสหมิตร0010000045
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีดอนมะโนรากลุ่มสหมิตร00240000713
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีบางกุ้งกลุ่มบางคนที0042000028
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีบางคนทีกลุ่มสหมิตร0000000044
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีบางนกแขวกกลุ่มบางคนที0001000067
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีบางพรมกลุ่มสหมิตร0022000059
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีบางยี่รงค์กลุ่มบางคนที0001000023
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีบางยี่รงค์กลุ่มบางคนที0000000022
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีบางสะแกกลุ่มบางคนที0001000045
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีบ้านปราโมทย์กลุ่มบางคนที0022000048
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวาแควอ้อมกลุ่มบางคนที0010000056
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวาท่าคากลุ่มสหมิตร00160000916
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวาท่าคากลุ่มสหมิตร0000000022
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา0000000044
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา0003000047
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวาบางแคกลุ่มอัมพวา00250000815
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวาบางนางลี่กลุ่มอัมพวา0002000035
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา0000000033
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา00210000710
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา003600001120
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวาปลายโพงพางกลุ่มอัมพวา002300001015
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวาแพรกหนามแดงกลุ่มเบญจรัตน์00160000714
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวาแพรกหนามแดงกลุ่มเบญจรัตน์0010000056
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์0000000011
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์0012000047
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวายี่สารกลุ่มเบญจรัตน์0001000056
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวาวัดประดู่กลุ่มอัมพวา00140000611
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวาวัดประดู่กลุ่มอัมพวา00310000711
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวาสวนหลวงกลุ่มอัมพวา0011000046
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวาสวนหลวงกลุ่มอัมพวา0001000034
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวาเหมืองใหม่กลุ่มบางคนที0010000045
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวาเหมืองใหม่กลุ่มบางคนที0000000022
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT