เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) เมืองสมุทรสงคราม75010001.skm.go.th[email protected]
75010002 วัดคลองโคน เมืองสมุทรสงคราม75010002.skm.go.th[email protected]
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ เมืองสมุทรสงคราม75010003.skm.go.th[email protected]
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) เมืองสมุทรสงคราม75010005.skm.go.th[email protected]
75010006 บ้านคลองบางกก เมืองสมุทรสงคราม75010006.skm.go.th-
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) เมืองสมุทรสงคราม75010007.skm.go.th
75010008 วัดลาดเป้ง เมืองสมุทรสงคราม75010008.skm.go.th-
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) เมืองสมุทรสงคราม75010009.skm.go.th-
75010010 บ้านบางบ่อ เมืองสมุทรสงคราม75010010.skm.go.th[email protected]
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) เมืองสมุทรสงคราม75010012.skm.go.th[email protected]
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) เมืองสมุทรสงคราม75010013.skm.go.th[email protected]
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) เมืองสมุทรสงคราม75010014.skm.go.th-
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงคราม75010015.skm.go.th
75010018 วัดศรัทธาธรรม เมืองสมุทรสงคราม75010018.skm.go.th0
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) เมืองสมุทรสงคราม75010019.skm.go.th-
75010020 บ้านฉู่ฉี่ เมืองสมุทรสงคราม75010020.skm.go.th[email protected]
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) เมืองสมุทรสงคราม75010021.skm.go.th[email protected]
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข เมืองสมุทรสงคราม75010022.skm.go.th[email protected]
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) เมืองสมุทรสงคราม75010023.skm.go.th[email protected]
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 เมืองสมุทรสงคราม75010024.skm.go.th[email protected]
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) เมืองสมุทรสงคราม75010025.skm.go.th[email protected]
75010027 เมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม75010027.skm.go.th
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม75010028.skm.go.th[email protected]
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี เมืองสมุทรสงคราม75010029.skm.go.th[email protected]
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) เมืองสมุทรสงคราม75010030.skm.go.th-
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) เมืองสมุทรสงคราม75010031.skm.go.th[email protected]
75010032 วัดสวนแก้ว เมืองสมุทรสงคราม75010032.skm.go.th[email protected]
75010033 บ้านเขตเมือง เมืองสมุทรสงคราม75010033.skm.go.th
75010034 บ้านตะวันจาก เมืองสมุทรสงคราม75010034.skm.go.th
75010035 บ้านลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม75010035.skm.go.th[email protected]
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) เมืองสมุทรสงคราม75010037.skm.go.th[email protected]
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) บางคนที75010038.skm.go.th-
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) บางคนที75010039.skm.go.th
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) บางคนที75010041.skm.go.th[email protected]
75010043 ศาลจ้าวอาม้า บางคนที75010043.skm.go.th[email protected]
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) บางคนที75010044.skm.go.th-
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางคนที75010046.skm.go.th
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนที75010049.skm.go.th
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางคนที75010050.skm.go.th-
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางคนที75010053.skm.go.th
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางคนที75010054.skm.go.th
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางคนที75010055.skm.go.th-
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางคนที75010056.skm.go.th
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บางคนที75010057.skm.go.th[email protected]
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) อัมพวา75010063.skm.go.th
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) อัมพวา75010065.skm.go.th
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) อัมพวา75010066.skm.go.th-
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) อัมพวา75010067.skm.go.th[email protected]
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) อัมพวา75010068.skm.go.th-
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) อัมพวา75010069.skm.go.th[email protected]
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) อัมพวา75010073.skm.go.th-
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวา75010074.skm.go.th
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง อัมพวา75010075.skm.go.th[email protected]
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) อัมพวา75010076.skm.go.th
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวา75010077.skm.go.th[email protected]
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ อัมพวา75010078.skm.go.th[email protected]
75010079 บ้านแพรกหนามแดง อัมพวา75010079.skm.go.th
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวา75010081.skm.go.th[email protected]
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) อัมพวา75010082.skm.go.th[email protected]
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) อัมพวา75010083.skm.go.th[email protected]
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) อัมพวา75010085.skm.go.th
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ อัมพวา75010086.skm.go.th
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) อัมพวา75010088.skm.go.th
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) อัมพวา75010089.skm.go.th[email protected]
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) อัมพวา75010092.skm.go.th
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) อัมพวา75010093.skm.go.th[email protected]