ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
256156.53 (พอใช้) 50.39 (พอใช้) 50.66 (พอใช้) 52.53 (พอใช้)
256248.60 (พอใช้) -7.9347.92 (พอใช้) -2.47-48.26 (พอใช้) -4.27
256348.22 (พอใช้) -0.3842.31 (พอใช้) -5.61-45.27 (พอใช้) -2.99
256455.62 (ดี) 7.4048.44 (ดี) 6.13-52.03 (ดี) 6.76
256545.09 (พอใช้) -10.5338.03 (พอใช้) -10.41-41.56 (พอใช้) -10.47
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT