แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
75010001 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) คลองเขินเมืองสมุทรสงคราม6.3
75010002 โรงเรียนวัดคลองโคน คลองโคนเมืองสมุทรสงคราม18.2
75010003 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ คลองโคนเมืองสมุทรสงคราม20.3
75010005 โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) ท้ายหาดเมืองสมุทรสงคราม7.6
75010006 โรงเรียนบ้านคลองบางกก นางตะเคียนเมืองสมุทรสงคราม12.4
75010007 โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) นางตะเคียนเมืองสมุทรสงคราม9.2
75010008 โรงเรียนวัดลาดเป้ง นางตะเคียนเมืองสมุทรสงคราม5.3
75010009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) บางแก้วเมืองสมุทรสงคราม6.7
75010010 โรงเรียนบ้านบางบ่อ บางแก้วเมืองสมุทรสงคราม9.7
75010012 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) บางขันแตกเมืองสมุทรสงคราม12.1
75010013 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) บางขันแตกเมืองสมุทรสงคราม9.5
75010014 โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) บางขันแตกเมืองสมุทรสงคราม9.7
75010015 โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) บางขันแตกเมืองสมุทรสงคราม11.5
75010018 โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงคราม7.4
75010019 โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงคราม6.4
75010020 โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงคราม10.6
75010021 โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) บ้านปรกเมืองสมุทรสงคราม3.9
75010022 โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข บ้านปรกเมืองสมุทรสงคราม6.7
75010023 โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) บ้านปรกเมืองสมุทรสงคราม5
75010024 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 บ้านปรกเมืองสมุทรสงคราม6.1
75010025 โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) คลองเขินเมืองสมุทรสงคราม3.3
75010027 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม แม่กลองเมืองสมุทรสงคราม2.2
75010028 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม แม่กลองเมืองสมุทรสงคราม2.6
75010029 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม10.9
75010030 โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม3.8
75010031 โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม2.7
75010032 โรงเรียนวัดสวนแก้ว ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม2
75010033 โรงเรียนบ้านเขตเมือง ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม7.6
75010034 โรงเรียนบ้านตะวันจาก ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม7.1
75010035 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงคราม4.7
75010037 โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) แหลมใหญ่เมืองสมุทรสงคราม9.4
75010038 โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) กระดังงาบางคนที13.6
75010039 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) กระดังงาบางคนที14.5
75010041 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) จอมปลวกบางคนที15.3
75010043 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า ดอนมะโนราบางคนที12.4
75010044 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ดอนมะโนราบางคนที13.7
75010046 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางกุ้งบางคนที13.2
75010049 โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีบางคนที15.3
75010050 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางนกแขวกบางคนที18.8
75010053 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางพรมบางคนที12.6
75010054 โรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางยี่รงค์บางคนที20.6
75010055 โรงเรียนศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางยี่รงค์บางคนที17.4
75010056 โรงเรียนวัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางสะแกบางคนที15.8
75010057 โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บ้านปราโมทย์บางคนที21.4
75010063 โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) แควอ้อมอัมพวา11.8
75010065 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) ท่าคาอัมพวา9.2
75010066 โรงเรียนวัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) ท่าคาอัมพวา9.2
75010067 โรงเรียนวัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) บางแคอัมพวา11.6
75010068 โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) บางแคอัมพวา13
75010069 โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) บางแคอัมพวา15.7
75010073 โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) บางนางลี่อัมพวา12.8
75010074 โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ปลายโพงพางอัมพวา11.7
75010075 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ปลายโพงพางอัมพวา16.3
75010076 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) ปลายโพงพางอัมพวา12.6
75010077 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) ปลายโพงพางอัมพวา12.7
75010078 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ แพรกหนามแดงอัมพวา17.9
75010079 โรงเรียนบ้านแพรกหนามแดง แพรกหนามแดงอัมพวา21.9
75010081 โรงเรียนบ้านต้นลำแพน ยี่สารอัมพวา26
75010082 โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ยี่สารอัมพวา14
75010083 โรงเรียนวัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) ยี่สารอัมพวา22
75010085 โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) วัดประดู่อัมพวา19.6
75010086 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดประดู่อัมพวา18.9
75010088 โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สวนหลวงอัมพวา8.8
75010089 โรงเรียนวัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สวนหลวงอัมพวา12.6
75010092 โรงเรียนวัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) เหมืองใหม่อัมพวา15.5
75010093 โรงเรียนวัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) เหมืองใหม่อัมพวา19.2
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT