แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)เมืองสมุทรสงครามคลองเขิน--181171131221131141251191201151221198111-12131-1516---3-3-13-3-18%
75010002 วัดคลองโคนเมืองสมุทรสงครามคลองโคน--91101518141617151------548--441-34-1-+1--4--
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์เมืองสมุทรสงครามคลองโคน--211911119113110161141------9381-671-56--+1+1-7117%
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)เมืองสมุทรสงครามท้ายหาด--101101191111121141111191------10681-891-67--+2+2-9229%
75010006 บ้านคลองบางกกเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียน911511415115111111110115191141161144121-13141-1516---2-2-14-2-12%
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)เมืองสมุทรสงครามนางตะเคียน--121111221181121131191131------12081-10111-67--+4+4-11458%
75010008 วัดลาดเป้งเมืองสมุทรสงครามนางตะเคียน--121121161251371231311361491451431329111119211-2223-+1-3-2120-3-13%
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)เมืองสมุทรสงครามบางแก้ว--1411519191251181301261181221201206112-19211-1516+1-+4+5-21532%
75010010 บ้านบางบ่อเมืองสมุทรสงครามบางแก้ว--41101616110171101121------658--441-45-1---1-4-1-20%
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตก--61101615191517171------558--441-34-1-+1--4--
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตก--81516181711216191------6181-451-45-----5--
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)เมืองสมุทรสงครามบางขันแตก--241281271341351441341351------26181-10111-1213---2-2-11-2-15%
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
เมืองสมุทรสงครามบางขันแตก--1111311121111141------148--111-12-1---1-1-1-50%
75010018 วัดศรัทธาธรรมเมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็ง--20123123115191121151131121171131172111-13141-1516---2-2-14-2-12%
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็ง--26124127122117125120191------17081-9101-910-----10--
75010020 บ้านฉู่ฉี่เมืองสมุทรสงครามบางจะเกร็ง--101131916161717131------6181-451-45-----5--
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรก--1611711311619191131121------10581-671-67-----7--
75010022 วัดจันทร์เจริญสุขเมืองสมุทรสงครามบ้านปรก--711311116171614161------608--441-34-1-+1--4--
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)เมืองสมุทรสงครามบ้านปรก--15117116116171161231141------12481-891-89-----9--
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70เมืองสมุทรสงครามบ้านปรก--911211318191111121121------868----1-56-1--5-6---6-100%
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)เมืองสมุทรสงครามคลองเขิน--10114117111171141211141------10881-671-67-----7--
75010027 เมืองสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลอง--1184963162417951885198519952085------1,34836135155135660---5-5154-6-10%
75010028 อนุบาลสมุทรสงครามเมืองสมุทรสงครามแม่กลอง--12041204184518651694190517651664------1,31136135155135559---4-4-55-4-6%
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคีเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--141141111121221171101261191191251189111-12131-1516---3-3112-4-25%
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--9141816131417181------498--331-34-1---1-3-1-25%
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--517110121917161121------5881-231-34---1-1-3-1-25%
75010032 วัดสวนแก้วเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--717111161141712171------6181-451-45-----5--
75010033 บ้านเขตเมืองเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--281141111151131121121131------11881-891-67--+2+218115%
75010034 บ้านตะวันจากเมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--171121301171181171131161------14081-891-910---1-1-9-1-10%
75010035 บ้านลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามลาดใหญ่--91131141141618114191------8781-561-56-----6--
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)เมืองสมุทรสงครามแหลมใหญ่--241131241201161171171151191171111193111-13141-1516---2-2-14-2-12%
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)บางคนทีกระดังงา--13115191191141161201211------12781-891-910---1-1-9-1-10%
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)บางคนทีกระดังงา--12112161141171101101121------9381-561-56-----6--
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)บางคนทีจอมปลวก--151131201141201231171171181201131190111-13141-1516---2-2-14-2-12%
75010043 ศาลจ้าวอาม้าบางคนทีดอนมะโนรา4151618181417111131------5691-341-34-----4--
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)บางคนทีดอนมะโนรา--121111131161201131281181171261191193111-12131-1516---3-3112-4-25%
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)บางคนทีบางกุ้ง--11191714161131181171------8581-671-56--+1+1-7117%
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)บางคนทีบางคนที--6191819191818141------618--441-45-1---113-2-40%
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)บางคนทีบางนกแขวก--616111141911115191------6181-451-45-----5--
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)บางคนทีบางพรม--131101171121171221221221------13581-891-910---1-1-9-1-10%
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)บางคนทีบางยี่รงค์--91--512151213161------327--331-23-1-+1--3--
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)บางคนทีบางยี่รงค์211111213141513141------259--221-23-1---1-2-1-33%
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)บางคนทีบางสะแก--51713151619131101------4881-451-34--+1+1-5125%
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)บางคนทีบ้านปราโมทย์--17117114113110116122191------11881-671-67-----7--
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)อัมพวาแควอ้อม--5171814151419131------4581-451-34--+1+1-5125%
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)อัมพวาท่าคา--381311251471381341461431------30281-14151-1516---1-1-15-1-6%
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)อัมพวาท่าคา------112111416121------166--221-12-1-+1--2--
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)อัมพวาบางแค--5161316141517181------448--221-34-1--1-2-2-2-50%
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)อัมพวาบางแค--3161515111517110111131716311--661-45-1-+2+1-6120%
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)อัมพวาบางแค--15119115115119112113116181161141162111-12131-1415---2-2-13-2-13%
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)อัมพวาบางนางลี่--1116111151419110181------648--441-45-1---1-4-1-20%
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
#เรียนรวมทุกชั้น วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
อัมพวาปลายโพงพาง------213131314131------186--331-12-1-+2+1-3150%
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุงอัมพวาปลายโพงพาง--161271181211171241201131------1568--10101-910-1-+1--10--
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)อัมพวาปลายโพงพาง--422432431502572481441371------36412111719111921---2-2-19-2-9%
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)อัมพวาปลายโพงพาง11111110117161111141141111131111151144121-14151-1516---1-1-15-1-6%
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์อัมพวาแพรกหนามแดง--81818111110191171141161181101129111-12131-1415---2-2-13-2-13%
75010079 บ้านแพรกหนามแดงอัมพวาแพรกหนามแดง1011417110112151515111------6991-451-45-----5--
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
อัมพวายี่สาร----------211111--------43--111-12-1---1-1-1-50%
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)อัมพวายี่สาร517151101811011011118115119125113312--661-1415-1--8-9-6-9-60%
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)อัมพวายี่สาร--5110161919113111191------7281-561-45--+1+1-6120%
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)อัมพวาวัดประดู่--101619161611211016191131919611--991-56-1-+4+3-9350%
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯอัมพวาวัดประดู่--251191211231231131211161------16181-10111-910--+1+1-11110%
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)อัมพวาสวนหลวง--51113151716171111------4581-451-34--+1+1-5125%
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)อัมพวาสวนหลวง--8191314121717171------478--441-34-1-+1--4--
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)อัมพวาเหมืองใหม่414151714161616151------4791-451-34--+1+1-5125%
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)อัมพวาเหมืองใหม่--3121414121213131------238--221-23-1---1-2-1-33%
140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Version.2022.1.KAOPUNHOT