โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 11610264
อนุบาล 216112828938
อนุบาล 315116631741
ระดับปฐมวัย32830463283
ประถมศึกษาปีที่ 116313129441
ประถมศึกษาปีที่ 216213129342
ประถมศึกษาปีที่ 318115533642
ประถมศึกษาปีที่ 418116634742
ประถมศึกษาปีที่ 518316634941
ประถมศึกษาปีที่ 619917737641
ระดับประถมศึกษา1,0699261,995249
มัธยมศึกษาปีที่ 12416403
มัธยมศึกษาปีที่ 21914333
มัธยมศึกษาปีที่ 31713303
มัธยมศีกษาตอนต้น60431039
รวมทั้งสิ้น1,4571,2732,730341


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
750100025800101075580010 วัดคลองโคน คลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--9151142814151617181386--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100035800111075580011 วัดธรรมประสิทธิ์ คลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--81911725116110161131201706--------878ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100055800351075580035 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) ท้ายหาดเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--101161262101121131111191141796--------1058ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100105800041075580004 บ้านบางบ่อ บางแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--719116251817110111161476--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100125800161075580016 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--1015115261101417181121476--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100135800141075580014 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--51811329171141719171536--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100155800131075580013 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--213152213111114131146--------198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100205800031075580003 บ้านฉู่ฉี่ บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--71811525161716131101376--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100215800311075580031 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--1511112621519181131121171746--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100225800321075580032 วัดจันทร์เจริญสุข บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--111121232817171415191406--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100235800331075580033 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--15116131215151161231161101856--------1168ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100245800381075580038 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--11113124291101111121121111656--------898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100255800201075580020 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) คลองเขินเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--11119130212181151231161131876--------1178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100305800181075580018 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--4141827141413114171396--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100315800191075580019 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--6112118221918161141111506--------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100325800231075580023 วัดสวนแก้ว ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--6110116271141712171161536--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100335800241075580024 บ้านเขตเมือง ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--13111124216114114191121161816--------1058ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100355800271075580027 บ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--111121232151619115191101646--------878ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100395800461075580046 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) กระดังงาบางคนทีกลุ่มสหมิตร--1216118214117110191121111736--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100425800611075580061 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100435800631075580063 ศาลจ้าวอาม้า ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร4141411237141711113161386--------509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100465800471075580047 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางกุ้งบางคนทีกลุ่มบางคนที--101511525171161171171111736--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100495800511075580051 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีบางคนทีกลุ่มสหมิตร--10181182919181813151426--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100505800501075580050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางนกแขวกบางคนทีกลุ่มบางคนที--811011823171916181151486--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100545800491075580049 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางยี่รงค์บางคนทีกลุ่มบางคนที----3131316121316141246--------277ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100555800551075580055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางยี่รงค์บางคนทีกลุ่มบางคนที--112132314141313131206--------238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100565800521075580052 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางสะแกบางคนทีกลุ่มบางคนที--71311025161913110141376--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100575800531075580053 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บ้านปราโมทย์บางคนทีกลุ่มบางคนที--1211412621311211612219171796--------1058ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100635800741075580074 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) แควอ้อมอัมพวากลุ่มบางคนที--5110115231514110131101356--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100665800891075580089 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) ท่าคาอัมพวากลุ่มสหมิตร----3131211141612131186--------217ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100675800911075580091 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา--511162514141717171346--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100685800941075580094 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา--5151102511161611017135613181512637111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100735800931075580093 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) บางนางลี่อัมพวากลุ่มอัมพวา--6110116261419111181141526--------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100745800681075580068 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา----2121413141514131236--------257ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100795800811075580081 บ้านแพรกหนามแดง แพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14141912731116151511131316--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100815800671075580067 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์----------211111----43--------43ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100825800661075580066 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์51414113381101121818110156615114115144311312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100835800641075580064 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์--9161152819111111111191596--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100855800801075580080 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) วัดประดู่อัมพวากลุ่มอัมพวา--61101162516111181511414961211111013339811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100885800921075580092 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สวนหลวงอัมพวากลุ่มอัมพวา--31417271717171131121536--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100895800951075580095 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สวนหลวงอัมพวากลุ่มอัมพวา--9141132413181717141336--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100925800731075580073 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) เหมืองใหม่อัมพวากลุ่มบางคนที3161711635161716151101396--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100935800711075580071 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) เหมืองใหม่อัมพวากลุ่มบางคนที--214162312121313141176--------238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07