จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 12818466
อนุบาล 245740786469
อนุบาล 348844393173
ระดับปฐมวัย9738681,841148
ประถมศึกษาปีที่ 15855111,09676
ประถมศึกษาปีที่ 25615331,09475
ประถมศึกษาปีที่ 36165481,16476
ประถมศึกษาปีที่ 46065891,19576
ประถมศึกษาปีที่ 56075621,16975
ประถมศึกษาปีที่ 66445841,22876
ระดับประถมศึกษา3,6193,3276,946454
มัธยมศึกษาปีที่ 115612528116
มัธยมศึกษาปีที่ 214112326416
มัธยมศึกษาปีที่ 316212028216
มัธยมศีกษาตอนต้น45936882748
รวมทั้งสิ้น5,0514,5639,614650


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดที่ 1 (จำนวนนักเรียน 0 - 120)43 2,732 343
โรงเรียนขนาดที่ 2 (จำนวนนักเรียน 121 - 200)16 2,514 157
โรงเรียนขนาดที่ 3 (จำนวนนักเรียน 201 - 300)3 703 32
โรงเรียนขนาดที่ 4 (จำนวนนักเรียน 301 - 499)3 1,029 42
โรงเรียนขนาดที่ 5 (จำนวนนักเรียน 500 - 1499)2 2,636 76
โรงเรียนขนาดที่ 6 (จำนวนนักเรียน 1500 - 2499) 0 0
โรงเรียนขนาดที่ 7 (จำนวนนักเรียน 2500 คนขึ้นไป) 0 0
รวมทั้งสิ้น67 9,614 650
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
750100015800341075580034 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) คลองเขินเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--201131332221111141261191251117620123116159320911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
750100025800101075580010 วัดคลองโคน คลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--9151142814151617181386--------528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100035800111075580011 วัดธรรมประสิทธิ์ คลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--81811625116110161121201696--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100055800351075580035 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) ท้ายหาดเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--101171272141141151121191141886--------1158ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100065800251075580025 บ้านคลองบางกก นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร141141513331418110112115112171610119118147315112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100075800291075580029 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--121221342191101141171131211946--------1288ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100085800211075580021 วัดลาดเป้ง นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--1111812922513212513013813011806482432542145635414ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
750100095800011075580001 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) บางแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--16191252101241201311241241133625123124172323011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
750100105800041075580004 บ้านบางบ่อ บางแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--719116251917110112161496--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100125800161075580016 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--1015115261101517181121486--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100135800141075580014 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--51811329171131719171526--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100145800121075580012 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--2212714923313514323213313922158--------26410ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
750100155800131075580013 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์--213152213111114131146--------198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100185800081075580008 วัดศรัทธาธรรม บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--23116139216112112113112114179617114116147316511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100195800061075580006 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--2012114123311812512311411611296--------1708ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100205800031075580003 บ้านฉู่ฉี่ บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--71911625161715131111376--------538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100215800311075580031 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--1511212721419181131121171736--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100225800321075580032 วัดจันทร์เจริญสุข บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--111121232817171415191406--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100235800331075580033 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--15116131215151171221171101866--------1178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100245800381075580038 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--10113123291101111121131101656--------888ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100255800201075580020 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) คลองเขินเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--11119130212181151231161131876--------1178ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100275800171075580017 เมืองสมุทรสงคราม แม่กลองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--914124421581725182519151895204519051,12830--------1,34338ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
750100285800301075580030 อนุบาลสมุทรสงคราม แม่กลองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--1184120423881865171519151775168516251,05530--------1,29338ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
750100295800281075580028 บ้านลาดใหญ่สามัคคี ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--15112127213120118191251181103620125119164319411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100305800181075580018 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--5141926141412114171376--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100315800191075580019 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--6111117221917161141111496--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100325800231075580023 วัดสวนแก้ว ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--5110115271141712171161536--------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100335800241075580024 บ้านเขตเมือง ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--13110123216115112191111161796--------1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100345800261075580026 บ้านตะวันจาก ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--412112522011811911611411611036--------1288ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100355800271075580027 บ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--101121222151619116191101656--------878ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100375800071075580007 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) แหลมใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--111191302161201171161151191103620112117149318211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100385800411075580041 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) กระดังงาบางคนทีกลุ่มบางคนที--151612121511511912112012511156--------1368ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100395800461075580046 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) กระดังงาบางคนทีกลุ่มสหมิตร--12151172141171101101121111746--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100415800591075580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) จอมปลวกบางคนทีกลุ่มสหมิตร--141181322121211221191181141106621112120153319111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100425800611075580061 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร--------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100435800631075580063 ศาลจ้าวอาม้า ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร3141411137141711113161386--------499ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100445800571075580057 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร--111161272141171131251181231110617118125160319711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100465800471075580047 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางกุ้งบางคนทีกลุ่มบางคนที--111511625171161171171111736--------898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100495800511075580051 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีบางคนทีกลุ่มสหมิตร--10181182919181813151426--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100505800501075580050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางนกแขวกบางคนทีกลุ่มบางคนที--71911623171916181151486--------648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100535800401075580040 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางพรมบางคนทีกลุ่มสหมิตร--1111612721111612012012112611146--------1418ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100545800491075580049 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางยี่รงค์บางคนทีกลุ่มบางคนที----3131316121316141246--------277ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100555800551075580055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางยี่รงค์บางคนทีกลุ่มบางคนที--112132314151313131216--------248ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100565800521075580052 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางสะแกบางคนทีกลุ่มบางคนที--71311025171913110141386--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100575800531075580053 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บ้านปราโมทย์บางคนทีกลุ่มบางคนที--1211412621311211612219171796--------1058ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100635800741075580074 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) แควอ้อมอัมพวากลุ่มบางคนที--5110115241514110131101366--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100655800871075580087 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) ท่าคาอัมพวากลุ่มสหมิตร--32126158246236133145241242224310--------30112ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
750100665800891075580089 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) ท่าคาอัมพวากลุ่มสหมิตร----3131211141612131186--------217ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100675800911075580091 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา--511162514141717171346--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100685800941075580094 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา--514192511161611017135613181512637011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100695800831075580083 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา--1811213021512011311211611819468116113137316111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100735800931075580093 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) บางนางลี่อัมพวากลุ่มอัมพวา--5110115261419111181141526--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100745800681075580068 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา----2121313141414131216--------237ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100755800691075580069 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา--2211613821811512211711312511106--------1488ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100765800701075580070 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา--44246290449257247246238247228412--------37416ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
750100775800651075580065 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา71911413034110114114110114166616116119151314712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100785800781075580078 บ้านคลองสมบูรณ์ แพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์--10151152131911011611319170620110111141312611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100795800811075580081 บ้านแพรกหนามแดง แพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์14141912731116151511121306--------579ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100815800671075580067 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์----111111211121----64--------75ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100825800661075580066 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์51414113381101121818110156615114115144311312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100835800641075580064 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์--9141132719111111112191596--------728ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100855800801075580080 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) วัดประดู่อัมพวากลุ่มอัมพวา--51101152616111181511415061111111013239711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100865800751075580075 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดประดู่อัมพวากลุ่มอัมพวา--1811513322312011511911612311166--------1498ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100885800921075580092 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สวนหลวงอัมพวากลุ่มอัมพวา--31417271717171131121536--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100895800951075580095 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สวนหลวงอัมพวากลุ่มอัมพวา--71511224121811017141356--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100925800731075580073 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) เหมืองใหม่อัมพวากลุ่มบางคนที3161711635161716151101396--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100935800711075580071 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) เหมืองใหม่อัมพวากลุ่มบางคนที--214162312121313151186--------248ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07