โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 11511263
อนุบาล 2998818715
อนุบาล 31057217715
ระดับปฐมวัย21917139033
ประถมศึกษาปีที่ 11058719215
ประถมศึกษาปีที่ 211610422015
ประถมศึกษาปีที่ 311610021615
ประถมศึกษาปีที่ 413910624515
ประถมศึกษาปีที่ 512811724515
ประถมศึกษาปีที่ 61569625215
ระดับประถมศึกษา7606101,37090
มัธยมศึกษาปีที่ 115512528016
มัธยมศึกษาปีที่ 214112326416
มัธยมศึกษาปีที่ 316211928116
มัธยมศีกษาตอนต้น45836782548
รวมทั้งสิ้น1,4371,1482,585171


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
750100015800341075580034 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) คลองเขินเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน--201121322221111141261191251117620123116159320811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
750100065800251075580025 บ้านคลองบางกก นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร141141513331518110112115112172610119118147315212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100085800211075580021 วัดลาดเป้ง นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--1111812922413212413013713011776482422542144635014ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
750100095800011075580001 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) บางแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--161101262101241191311241241132625123124172323011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
750100185800081075580008 วัดศรัทธาธรรม บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--23116139216112112113112114179617114116147316511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100295800281075580028 บ้านลาดใหญ่สามัคคี ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่--15112127212119118191251181101620125118163319111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100375800071075580007 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) แหลมใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล--111201312171211181161151191106620112117149318611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100415800591075580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) จอมปลวกบางคนทีกลุ่มสหมิตร--141181322111201221191181141104619112120151318711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100445800571075580057 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร--111161272161171131251181241113616118125159319911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100685800941075580094 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา--5151102511161611017135613181512637111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100695800831075580083 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา--1811213021612011311211611819569116113138316311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100775800651075580065 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา71911413034110114114110114166616117119152314812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100785800781075580078 บ้านคลองสมบูรณ์ แพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์--10151152111911011611319168620110111141312411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100825800661075580066 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์51414113381101121818110156615114115144311312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100855800801075580080 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) วัดประดู่อัมพวากลุ่มอัมพวา--61101162516111181511414961211111013339811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สพป.สมุทรสงคราม 140 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Program by Mr.frog @loei1.go.th Version 2020.07