ข้อมูลสถานศึกษา อ.������������������ 22 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
750100705800841075580084 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)บางช้างอัมพวา21/10/2563
750100845800791075580079 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์วัดประดู่อัมพวา21/10/2563