ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
750100015800341075580034 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) คลองเขินเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน20811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
750100025800101075580010 วัดคลองโคน คลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100035800111075580011 วัดธรรมประสิทธิ์ คลองโคนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์878 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100055800351075580035 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) ท้ายหาดเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์1058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100065800251075580025 บ้านคลองบางกก นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มสหมิตร15212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100075800291075580029 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่1298 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100085800211075580021 วัดลาดเป้ง นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่35014 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
750100095800011075580001 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) บางแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล23011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
750100105800041075580004 บ้านบางบ่อ บางแก้วเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100125800161075580016 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100135800141075580014 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100145800121075580012 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์26410 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
750100155800131075580013 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) #เรียนรวมทุกชั้น บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มเบญจรัตน์198 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100185800081075580008 วัดศรัทธาธรรม บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล16511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100195800061075580006 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล1718 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100205800031075580003 บ้านฉู่ฉี่ บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100215800311075580031 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน1008 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100225800321075580032 วัดจันทร์เจริญสุข บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100235800331075580033 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน1168 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100245800381075580038 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100255800201075580020 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) คลองเขินเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน1178 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100275800171075580017 เมืองสมุทรสงคราม แม่กลองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน135038 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
750100285800301075580030 อนุบาลสมุทรสงคราม แม่กลองเมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล129038 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
750100295800281075580028 บ้านลาดใหญ่สามัคคี ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่19111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100305800181075580018 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100315800191075580019 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลมทวน688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100325800231075580023 วัดสวนแก้ว ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100335800241075580024 บ้านเขตเมือง ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่1058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100345800261075580026 บ้านตะวันจาก ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100355800271075580027 บ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มลาดใหญ่878 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100375800071075580007 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) แหลมใหญ่เมืองสมุทรสงครามกลุ่มชายทะเล18611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100385800411075580041 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) กระดังงาบางคนทีกลุ่มบางคนที1378 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100395800461075580046 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) กระดังงาบางคนทีกลุ่มสหมิตร918 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100415800591075580059 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) จอมปลวกบางคนทีกลุ่มสหมิตร18711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100425800611075580061 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร--ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100435800631075580063 ศาลจ้าวอาม้า ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100445800571075580057 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) ดอนมะโนราบางคนทีกลุ่มสหมิตร19911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100465800471075580047 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) บางกุ้งบางคนทีกลุ่มบางคนที888 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100495800511075580051 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) บางคนทีบางคนทีกลุ่มสหมิตร608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100505800501075580050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) บางนกแขวกบางคนทีกลุ่มบางคนที668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100535800401075580040 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) บางพรมบางคนทีกลุ่มสหมิตร1428 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100545800491075580049 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) บางยี่รงค์บางคนทีกลุ่มบางคนที277 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100555800551075580055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) บางยี่รงค์บางคนทีกลุ่มบางคนที238 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100565800521075580052 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) บางสะแกบางคนทีกลุ่มบางคนที478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100575800531075580053 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) บ้านปราโมทย์บางคนทีกลุ่มบางคนที1058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100635800741075580074 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) แควอ้อมอัมพวากลุ่มบางคนที508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100655800871075580087 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) ท่าคาอัมพวากลุ่มสหมิตร30512 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
750100665800891075580089 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) ท่าคาอัมพวากลุ่มสหมิตร217 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100675800911075580091 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา408 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100685800941075580094 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา7111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100695800831075580083 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) บางแคอัมพวากลุ่มอัมพวา16311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100735800931075580093 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) บางนางลี่อัมพวากลุ่มอัมพวา688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100745800681075580068 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา257 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100755800691075580069 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา1508 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100765800701075580070 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา37416 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
750100775800651075580065 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) ปลายโพงพางอัมพวากลุ่มอัมพวา14812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100785800781075580078 บ้านคลองสมบูรณ์ แพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์12411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
750100795800811075580081 บ้านแพรกหนามแดง แพรกหนามแดงอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์589 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100815800671075580067 บ้านต้นลำแพน #เรียนรวมบางชั้น ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์43 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100825800661075580066 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์11312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100835800641075580064 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) ยี่สารอัมพวากลุ่มเบญจรัตน์748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100855800801075580080 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) วัดประดู่อัมพวากลุ่มอัมพวา9811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100865800751075580075 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ วัดประดู่อัมพวากลุ่มอัมพวา1498 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
750100885800921075580092 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สวนหลวงอัมพวากลุ่มอัมพวา608 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100895800951075580095 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สวนหลวงอัมพวากลุ่มอัมพวา468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100925800731075580073 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) เหมืองใหม่อัมพวากลุ่มบางคนที559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
750100935800711075580071 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) เหมืองใหม่อัมพวากลุ่มบางคนที238 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
750100705800841075580084 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)บางช้างอัมพวา21/10/2563
750100845800791075580079 จตุวัฏมหาราชานุสรณ์วัดประดู่อัมพวา21/10/2563