เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) Wat Dowdong Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010002 วัดคลองโคน Watklongkone Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ Wattumprasit Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) Wattayhadเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010006 บ้านคลองบางกก Banklongbangkok Schoolเมืองสมุทรสงคราม--
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) Watthammawutaram Schoolเมืองสมุทรสงคราม
75010008 วัดลาดเป้ง Watladpeng Schoolเมืองสมุทรสงคราม--
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) Thairathwittaya 70 Schoolเมืองสมุทรสงครามwww.thairath70. com-
75010010 บ้านบางบ่อ Banbangbor Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) Watsrisuwan-khongkharam Schoolเมืองสมุทรสงคราม-[email protected]
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) Watbangkunteak Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) Watthamsatitvararam Schoolเมืองสมุทรสงคราม--
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น
Watnangpim Schoolเมืองสมุทรสงคราม
75010018 วัดศรัทธาธรรม Watsatthathum Schoolเมืองสมุทรสงคราม00
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) Watbangjakreng Schoolเมืองสมุทรสงคราม--
75010020 บ้านฉู่ฉี่ Banchuchi Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) Watkhusanamjan Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข Watchanjarensook Schoolเมืองสมุทรสงคราม-chu[email protected]
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) Watchonglom Schoolเมืองสมุทรสงคราม-[email protected]
75010024 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 Watroongthum Schoolเมืองสมุทรสงคราม-[email protected]
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) Watpaklad Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010027 เมืองสมุทรสงคราม Muangsamutsongkhram Schoolเมืองสมุทรสงคราม
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม Anubansamutsongkram Schoolเมืองสมุทรสงครามhttp://www.anubanskm.ac.th/[email protected]
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี Banladyaisamukki Schoolเมืองสมุทรสงครามhttp://www.sskedarea.net/ladyaisamakki/view.html[email protected]
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) Watnoisangchun Schoolเมืองสมุทรสงคราม--
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) Watbangprachan Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010032 วัดสวนแก้ว Watsuankaew Schoolเมืองสมุทรสงครามhttp://suankaew.sskedarea.net[email protected]
75010033 บ้านเขตเมือง Bankhaedmuang Schoolเมืองสมุทรสงคราม
75010034 บ้านตะวันจาก Bantawanjak Schoolเมืองสมุทรสงคราม
75010035 บ้านลาดใหญ่ Banladyai Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) Watpaksamut Schoolเมืองสมุทรสงคราม[email protected]
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) Anubanwatkohyai Schoolบางคนที--
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) Watpakngam Schoolบางคนที
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) Watbangnoi Schoolบางคนที[email protected]
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) Banranghatomlung Schoolบางคนที--
75010043 ศาลจ้าวอาม้า Sanchaoama Schoolบางคนที-[email protected]
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) Watdonmanora Schoolบางคนที--
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) Wattrijindawattanaram Schoolบางคนที
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) Bangkhontheenai Schoolบางคนที
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) Watcharoensukharam Schoolบางคนที--
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) Watkanchan Schoolบางคนที
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) Klongtaja Schoolบางคนที
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) Sarnmaeakad Schoolบางคนที--
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) Watbangsakae Schoolบางคนที
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) Watpramote Schoolบางคนทีwww.wpms.ac.th[email protected]
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) Paknum (Amornvimolchan) Schoolอัมพวา
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) watepprasitอัมพวา
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) Watmaneesunอัมพวา--
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) Wadbangkaeklang Schoolอัมพวา-[email protected]
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) Watproksuthummaram Schoolอัมพวา--
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) Watsatuchanaram Schoolอัมพวา[email protected]
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) banbangnangleeอัมพวา--
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) Watprachakositaram Schoolอัมพวา
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง watseyakratbumroongอัมพวาhttp://www.watseeyak-school.com[email protected]
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) Watamornrawadee Schoolอัมพวา
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) Wat Cokkate Schoolอัมพวาkogkate.sskedarea.net[email protected]
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ Banklongsomboon Schoolอัมพวา[email protected]
75010079 บ้านแพรกหนามแดง Banpraknhamdangอัมพวา
75010081 บ้านต้นลำแพน
#เรียนรวมบางชั้น
Bantonlumpanอัมพวา[email protected]
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) bandonchanอัมพวาbandonchan.sskedarea.net[email protected]
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) WATKAOYISANอัมพวา[email protected]
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) Watchonglomwannaram Schoolอัมพวา
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ DIPANGKORNWITTAYAPAT (WATPRADOO) UNDER ROYAL PATRONAGE SCHOOLอัมพวา
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) Watbangnangliyai Schoolอัมพวา
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) Woraphumeอัมพวา-[email protected]
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) Watsadet (Suttiwittayanusorn) Schoolอัมพวา
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) Watkaewjarean Schoolอัมพวาhttp://Watkaewcharearn.sskedarea.net[email protected]